Corporate Identity

Voor adviseurs gebouwenbeheer moest een naam en positionering worden gemaakt. Wij ontwierpen het logo, de huisstijl, corporate brochures, diverse communicatiemiddelen, illustratief, standaardformulieren, tenders, Powerpoint- en Prezi presentaties.

bekijk hier de prezi

prezi